BASKETBALOVÝ CAMP OLOMOUC 2020

foto1

Základní údaje:

Camp pořádá Basketbal Olomouc s.r.o. a Basket klub Olomouc

Termín campu Olomouc 2020

Datum:12. 7. – 17. 7. 2020
Místo:Sportovní hala UP Olomouc, U Sportovní haly 2, 772 00 Olomouc
Účastníci:děti ve věku 9-19 let
Cena campu:3.990,- Kč
 2.990,- Kč (bez ubytování pro olomoucké basketbalisty)

Sleva: 
– Při účasti 8 a více hráčů či hráček z jednoho oddílu je sleva 200,- Kč pro každého účastníka. 
Podmínkou pro poskytnutí slevy je zaslání hromadné přihlášky na camp.
– Druhý a další ze sourozenců má slevu 200,- Kč z ceny campu.
– Sleva 1.000,- Kč pro olomoucké kempaře, kteří nevyužijí ubytování na kolejích. 
Slevy se nesčítají

KB č.ú.: 107-6129580277 / 0100
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka campu a do zprávy pro příjemce uveďte jméno kempaře. 

Adresa: 
Hlavní organizátor campu
Michal Pekárek
Na Vršku 10, 779 00 Olomouc 
Mobil: 777 026 174, e-mail: misa.pekarek@seznam.cz

Doplňující informace:
Sraz všech účastníků campu bude dne 12. 7. 2020 v 15 hod. na kolejích E. Rošického, 
hned vedle sportovní haly.
Ukončení campu je plánováno na 17. 7. 2020 ve 13 hod.
Uzávěrka a uhrazení přihlášek campařů je do 19. 6. 2020.

Příjezd a odjezd si zajištuje každý účastník samostatně.

Pro účastníky, kteří z jakéhokoli důvodu nebudou moci na camp přijet a zaplatili účastnický poplatek, platí následující pravidla pro jeho vrácení při oznámení o zrušení účasti do 7 dnů před zahájením campu bude vrácen účastnický poplatek bez částky 250.- Kč na pokrytí administrativních a organizačních výdajů. Pokud se účastník odhlásí později než 7 dnů před zahájením campu, bude mu stržena částka 500.- Kč. Pouze písemná forma omluvy, bude brána na zřetel.
V případě, že odjede účastník z jakéhokoliv důvodu v průběhu campu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

O kempu

Hlavními organizátory campu Basketbal Olomouc s.r.o. a Basket klub Olomouc, jsou společnosti, které se již mnoho let zabývají organizováním a pořádáním basketbalových turnajů či campů.
Našeho campu se v minulosti zúčastnil například jako campař Pavel Pumprla – reprezentant ČR, nyní působící v Nymburku.

Basketbalový camp pořádají tyto společnosti ve spolupráci s regionálními partnery, městem Olomouc a Olomouckým krajem.

Basketbalový camp je určen pro všechny kluky a holky, ať již registrované nebo i pro ty, kterým se basketbal líbí a nemají možnost si tuto krásnou hru, jakou je basketbal, jinde vyzkoušet. Pod dohledem zkušených trenérů a současných prvoligových hráčů a hráček chceme mladým basketbalistům pomoci zdokonalit svoji hru a nové získané zkušenosti využít k dalšímu basketbalovému růstu ve svých klubech.